top of page

Oblasti pomoci

Tělesné potíže psychického rázu

Dnešní doba na jednu stranu přináší spoustu možností, zároveň však i tlaků, kterým se  dá jenom těžko vyhnout. Moji klienti často trpí  různými zdravotními obtížemi, které jsou spojené s potlačením emocí, velkou pracovní zátěží, vztahovými potížemi nebo jednoduše, s neustálým stresem. V této oblasti spolupracuji s týmem odborníků na  celostní medicínu (www.psycho-somatika.com) a tak mohu svým klientům nabídnout holistický pohled na řešení jejich tělesných potíží. 

 

Malé sebevědomí a pocit životní nespokojenosti

Věřím v to, že sebevědomí souvisí úzce se znalostí vlastních potřeb a z toho vyplývající jistotou při jejich prosazování. Své klienty proto vedu k lepšímu pochopení sama sebe, k vnitřnímu klidu a naplnění, které se pak projeví i navenek.

 

Partnerské potíže, rozchody

Lidé  za mnou často přicházejí kvůli  partnerským potížím. S klienty pracujeme na tom, jak zlepšit komunikaci s partnerem, rozhodují se, zda-li ve vztahu pokračovat nebo chtějí podpořit při hledání toho pravého.  Dále spolupracuji s páry, které chtějí zlepšit vztah nebo překonat probíhající krizi. 

 

Pocit osamělosti a ztráta motivace

Pocit osamění bývá opakovaně zapříčiněný velkou pracovní zátěží nebo nedostatkem sociálních vazeb. To často způsobuje také  ztrátu motivace, životního cíle a naplnění. S klienty hledáme způsoby, jak znovu získat přátele, zlepšit svůj sociální život, najít znovu radost v životě, začít si plnit své dětské sny a tak dále.  

 

Potřeba změny životního nastavení

Někdy si každý říká,  že už má všeho dost a potřebuje získat od svého života trošku odstup, aby zjistil/a, co vlastně hledá, kam jde, a proč. Moji klienti  v rámci sezení získávají větší odvahu začít ve svém životě provádět změny, které dlouho odsouvali, získávají konečně silu je realizovat, ustát a vyrovnat se s novou situací.

  

praha psycholog

Dále se často jedná o:

  • problémy v práci - syndrom vyhoření  workoholismus, šikana (mobbing)

  • problémy s dětmi, s rodiči, v přátelských vztazích

  • potřeba podpory při rozhodování

  • citové strádání

  • pomoc při hubnutí, při změně životního stylu

  • nastavení životních cílů

  • lehké až středně těžké deprese, úzkostné stavy

  • fobie a panické poruchy

bottom of page